پنجشنبه 09 فوریه 2023 - 1:20:37 صبح
اقتصاد
2023 Feb 06 Mon, 08:34:00 am

شرکت امارات متحده عربی در اولین جلسه کارگروه مالی پایدار در چارچوب مسیر مالی گروه یسستم برای سال 2023

ابوظبی_ 4 فوریه 2023 ( وام )_ امارات متحده عربی اخیراً در اولین جلسه کارگروه مالی پایدار در چارچوب مسیر مالی G20 برای سال 2023 که برای اولین بار تحت ریاست هند برگزار شد، شرکت کرد.این نشست که در گواهاتی، آسام، هند برگزار شد، به دنبال بحث در مورد برنامه کاری کارگروه مالی پایدار 2023 و توافق بر سر حوزه های اولویت این گروه برای سال 2023 در راستای اولویت های ریاست جمهوری هند بود.هیئت امارات متحده عربی شامل ثریا الهاشمی، مدیر بخش مالیات بین...