اقتصاد
2020 Jan 22 Wed, 11:37:00 pm

سهام محصولات نفتی فجیره در تقطیرهای سنگین به بالای 4 هفته صعود می کنند

فجیره ، 22 ژانویه 2020 (پلات وام / سی و پی) - براساس دستاوردهای چهارشنبه توسط منطقه صنعت نفت فجیره منتشر شد اعلام کرده است که ذخایر فرآورده های نفتی در قطب خاورمیانه فوجیره 4.4 درصد در هفته گذشته صعود کرد و به بالاترین سطح چهار هفته ای رسید ، که موجود در مقطرها و پس مانده های سنگین است. کل سهام در 20 ژانویه در 21.301 میلیون بشکه بود که بیشترین میزان آن از 23 دسامبر بود. مقادیر سنگین و مواد باقیمانده ، که...