اقتصاد
2019 Nov 12 Tue, 05:29:18 pm

ادنوک لنگ توافقنامه ها با "BP" و "TOTAl برای تکمیل عملیات تنویع و پر لیست ها تقاضا تا یک چهارم اول از سال 2022 امضا می کند

ابوظبی_ 12 نوامبر 2019 ( وام )_ شرکت ادنوک لنگ امروز از امضا توافقنامه ها وارد با شرکت ها وابسته به BP و TOTALاعلام کردند که منجر رزرو بیشترین از تولید خود از گاز طبیعی طی یک چهارم اول از سال 2022 شد. امضا توافقنامه ها در حضور دکتر سلطان احمد الجابر وزیر دولت و مدیر عامل گروه ادنوک ؛ باتریک بویان رئیس هیئت مدیره شرکت BP و مدیر عامل شرکت توتال بود؛ فاطمه النعیمی رئیس اجرا شرکت ادنوک گفت که شرکت ادنوک توضیح می...