امارات
2019 Nov 12 Tue, 05:28:54 pm

هلال احمر امارات سبد غذایی ها در شبوه یمنی توزیع می دهد

شبوه_ 12 نوامبر 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی توسط نیروهای بشردوستانه خود " هلال احمر اماراتی " اعزام کاروان امداد رسانی حاوی 350 سبد غذایی با 28 تن به منطقه میفعه در استان شبوه یمنی برای 2135 خانواده نیازمند کردند. این اقدامات بخش از تلاش ها بشردوستانه انجام شده توسط امارات متحده عربی برای کاهش رنج و بهبودی شرایط زندگی در کشور محسوب می شود که تا الان از امسال امارات متحده عربی 33024 سبد غذایی بر 157125 از محرومیت کنندگان در استان...