چهارشنبه 08 فوریه 2023 - 11:40:51 بعد از ظهر
بین المللی
2023 Feb 07 Tue, 05:04:00 pm

رئیس منتخب COP 28 امارات اولین سفر بین المللی خود را آغاز می کند و از همه طرف ها می خواهد تا به پیشرفت ملموس در اقدامات اقلیمی دست یابند

هند- 7 فوریه 2023 ( وام )_ دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته، در اولین سفر بین المللی خود، از زمان انتصاب به عنوان رئیس منتخب برای COP28 امارات متحده عربی، برای حمایت از انرژی فراگیر، برنامه ای حامی رشد و آب و هوا مطرح کرد. انتقالی که هیچ کس را پشت سر نمی گذارد.دکتر الجابر در سخنرانی در هفته انرژی هند در بنگالرو در میزگرد انرژی وزیران آسیا، به بهبود قوی هند از همه گیری کووید اشاره کرد و به...