گزارشها
2019 Aug 07 Wed, 10:46:41 pm

وام: فصل تابستان در ابوظبی قلب و ذهن جامعه امارات متحده عربی را سرگرم می کند

ابوظبی_ 7 آوت 2019 ( وام )_ ابوظبی به عنوان قلب امارات متحده عربی به بازدیدکنندگان و اقامت کنندگان تجربه رفاهی منحصر به فرد ارائه می کند که پایتخت این کشور به نمای جهانی رفاهی برجسته با محیط زیستی فرهنگی مرتکز بر دانش شهرستانی سرگرمی تبدیل شده است. به گفته وزارت فرهنگ و گردشگری؛ برنامه فصل تابستان ابوظبی میزبانی تعداد از فعالیت ها بی نظیر در سراسر این شهر و العین و منطقه الظفره برای ایجاد رفاه برای ساکنان و بازدیدکنندگان است. یکی از برنامه...