گزارشها
2019 Oct 16 Wed, 07:51:25 pm

گزارش وام: امارات متحده عربی پیشگامی را در آموزش هوش مصنوعی هدایت می کند

ابوظبی_ 16 اکتبر 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی کشور پیشگام در استفاده از هوش مصنوعی و فناوری جدید برای ایجاد محیط زیستی هوش ترین و توانمند سازی آن از کشف فرصت ها و خطرناک آینده هدایت می دهد. پس از خبر دادن از دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید اولین دانشگاه در جهان در زمینه هوش مصنوعی باز شده در ابوظبی ؛ خبرگزاری وام در گزارش خود برجسته کرد چگونگی امارات متحده عربی چالش ها در فناوری پیشرفته به طور سریع مواجه هستند....