ورزش
2019 Aug 20 Tue, 10:04:59 am

ابوظبی به دنبال مرکز منطقه ای ورزش موای تایلندی در خاور میانه و شمال افریقا است

ابوظبی_ 20 آوت 2019 ( وام )_ اتحاد بین المللی مویتای برای اعلام از ایجاد مرکز منطقه ای در منطقه خاور میانه و شمال افریقا در چارچوب توسعه یافته در امارات متحده عربی در سطح های حرفه ای و مدیریتی به ویژه در این ورزش آماده است. این توسعه در آستانه انتخاب عبد الله النیادی رئیس فدراسیون موی تای و کیک بوکسینگ به عنوان رئیس فدراسیون عرب بازی و طارق المهیری عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی که عضویت دفتر اجرایی کسب کردند طی انتخابات...