جهان
2020 Jan 22 Wed, 11:38:49 pm

دبی میزبان بزرگترین رویداد بشردوستانه جهان در سپتامبر 2020 است

دافوس ، 22 ژانویه ، 2020 (وام) - امارات متحده عربی امروز اعلام کرد که بزرگترین رویداد بشردوستانه جهان را در 26 سپتامبر 2020 برگزار خواهد کرد. دبی میزبان یکی از ده رویداد زنده همزمان که توسط مردم جهان سازمان بین المللی است که هدف آن است برای ایجاد جنبشی برای پایان دادن به فقر شدید تا سال 2030 برگزار می شود . این خبر به عنوان بخشی از مشارکت هیئت امارات در مجمع جهانی اقتصادی 2020 در داووس اعلام شد. این کشور به عنوان...