جمعه 10 جولای 2020 - 3:59:53 صبح
سال تسامح
2020 Jul 01 Wed, 12:18:19 am

نهیان مبارک مسابقه #توییت برای تسامح را به زبان های عربی ، انگلیسی و فرانسوی آغاز می کند

ابوظبی، اول ژوئیه سال 2020 (وام) - شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان ، وزیر تسامح ، امروز مسابقه #توییت برای تسامح را راه اندازی کرد که بستری را برای مردم منطقه عرب و خاورمیانه فراهم می کند تا نظرات و ایده های خود را بیان کند. در مورد همزیستی ، تسامح ، برادری انسان ، احترام به دیگران ، پذیرش اختلافات و سایر ارزشهای انسانی و رد هرگونه افراط گرایی ، عدم تسامح و خشونت. این رقابت با همکاری مرکز جوانان عرب در ابوظبی...