سال تسامح
2019 Aug 01 Thu, 09:14:36 pm

گزارش: دستاوردهای امارات متحده عربی محلی و بین المللی در سال تسامح

ابوظبی، 1 اوت 2019 (وام)- سال تسامح در امارات متحده عربی اهمیت محلی و بین المللی کسب کرد با توجه به اجرای طرح هایی که با هدف حمایت از تلاش های بلند مدت کشور برای ترویج تسامح در سراسر جهان با هماهنگی با نهادهای بین المللی انجام می شود ، سال تحمل در امارات متحده عربی اهمیت محلی و بین المللی به دست آورد. در این گزادش، خبرگزاری امارات وام برجسته کرد دستاوردهای مهم امارات متحده عربی محلی وبین المللی برای ارتقای تسامح در جولای....