دوشنبه 08 آگوست 2022 - 3:14:28 بعد از ظهر

حکومت امارات متحده عربی سیاست های جدیدی را برای تقویت زنان اماراتی تصویب می کند

  • ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط²ظˆط± ظ…ظ‚ط± ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظٹ ظˆظٹط´ظ‡ط¯ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط§طھ ظˆط·ظ†ظٹط© طھظƒط±ظ… ظˆطھظˆط«ظ‚ ط¥ظ†ط¬ط§ط²ط§طھ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ظ…ظ†ط° ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ 12
  • ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط²ظˆط± ظ…ظ‚ط± ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظٹ ظˆظٹط´ظ‡ط¯ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط§طھ ظˆط·ظ†ظٹط© طھظƒط±ظ… ظˆطھظˆط«ظ‚ ط¥ظ†ط¬ط§ط²ط§طھ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ظ…ظ†ط° ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ 9
  • ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط²ظˆط± ظ…ظ‚ط± ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظٹ ظˆظٹط´ظ‡ط¯ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط§طھ ظˆط·ظ†ظٹط© طھظƒط±ظ… ظˆطھظˆط«ظ‚ ط¥ظ†ط¬ط§ط²ط§طھ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ظ…ظ†ط° ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ 11
  • ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط²ظˆط± ظ…ظ‚ط± ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظٹ ظˆظٹط´ظ‡ط¯ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط§طھ ظˆط·ظ†ظٹط© طھظƒط±ظ… ظˆطھظˆط«ظ‚ ط¥ظ†ط¬ط§ط²ط§طھ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ظ…ظ†ط° ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ 13
  • ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط²ظˆط± ظ…ظ‚ط± ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظٹ ظˆظٹط´ظ‡ط¯ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط§طھ ظˆط·ظ†ظٹط© طھظƒط±ظ… ظˆطھظˆط«ظ‚ ط¥ظ†ط¬ط§ط²ط§طھ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ظ…ظ†ط° ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط§طھط­ط§ط¯ 2

ابوظبی، 4 دسامبر/ وام/ کابینه امارات متحده عربی یک بسته جدید از سیاست های قانونی ملی و طرح هایی برای تقویت زنان اماراتی را تصویب کرد.

در جلسه ویژه ای که در مقر اتحادیه عمومی زنان برگزار شد و به ریاست شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس دولت نخست وزیر و حاکم دبی کابینه مجموعه توانمند سازی را با دستورات رئیس دولت آقای شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان برای اطمینان از اینکه زنان امارات متحده عربی شرکای خوبی در سفر توسعه امارات متحده عربی بوده باشند, تصویب نمود.

بسته قدرتمند سازی جدید بر اساس سه محور اصلی استوار است: قانونگذاری و سیاست، خدمات و نمایندگی بین المللی، همه آنها شامل منابعی برای حمایت از پیشرفت زنان اماراتی به عنوان شرکای فعال در عرصه های محلی، منطقه ای و جهانی می باشد.

شیخ محمد بن راشد در جلسه کابینه از محترمه شیخه فاطمه بنت مبارک رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادران و کودکان و رئیس اجرایی بنیاد توسعه خانواده ستایش کرد. وی گفت: «شیخه فاطمه بنت مبارک الگوی الهام بخش و الگویی برای همه زنان در امارات متحده عربی می باشد. او همیشه در افزایش نقش زنان و تضمین مشارکت فعال آنها در ساختن ملت سرمایه گذاری می کند.

وی افزود: "شیخه فاطمه، میراث مرحوم شیخ زاید بن سلطان را تحقق بخشید که به عنوان یک عامل مهم در توسعه کشور, توانایی زنان را به دنبال داشت." وی افزود: "خواهران اماراتی از منافع میراث زاید بهره می برند. "

حاکم دبی گفت: "امروز ما یک بسته جامع از سیاست ها و قوانین جدیدی را که به منظور توانمند سازی و رهبری زنان اماراتی مورد حمایت قرار می گیرد، تصویب کرده ایم." شیخ محمد تأکید کرد: "زنان بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می دهند؛ پایه های رنسانس ما را در زمینه آموزش، پزشکی یا مهندسی ایجاد می کنند. بنابراین باید نقش پویایی خود را در امارات متحده عربی و جوامع جهانی در بخش های مختلف افزایش دهیم".

وی گفت: "ما در حال حاضر مرحله جدیدی را آغاز می کنیم که در آن ابزارهای بیشتری را برای تقویت نقش رهبری زنان و نمایندگی در جامعه در همه زمینه ها در سطح محلی، منطقه ای و جهانی فراهم می کنیم. طرح های جدید افزایش مشارکت زنان در ماموریت های دیپلماتیک و همچنین افزایش نمایندگی در امور قضایی و حقوقی روی دست است".

محور قانون اساسی و سياست مشارکت سیاسی بيشتر زنان در سيستم قضایی امارات متحده عربی و همچنين ساير مقامات رهبری در کسب و کار را شامل خواهد شد. همچنین طبق قواعد امارات متحده عربی و چارچوب های حقوق بین الملل، چارچوب قانونی مربوط به خشونت خانگی را نیز تعیین خواهد کرد.

در مورد نمایندگی بین المللی، سیاست های جدید، افزایش مشارکت مأموریت های دیپلماتیک زن و نمایندگان سازمان های بین المللی، از جمله مأموریت های سازمان صلح سازمان ملل را تضمین می کند.

کابینه همچنین توافق کرد تا یک مرکز رسانه ای را تأسیس کند که در پی موفق شدن زنان امارات متحده عربی به رهبری شورای همبستگی جنسیتی امارات متحده عربی با همکاری نهادهای ملی فعالیت نماید.

وام/ محمد ذاکر http://wam.ae/en/details/1395302725119

WAM/Persian