وزیر اقتصاد: تجارات امارات_ عربستان سعودی غیر نفتی به 417.6 میلیارد درهم طی پنچ سال گذشته می رسد


ابوظبی_ 22 سپتامبر 2019 ( وام )_ سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد امارات متحده عربی تصریح داد که مبادله تجاری غیر نفتی میان عربستان سعودی و کشورش به 417.6 میلیارد درهم طی پنچ سال گذشته رسید.

المنصوری خاطر نشان کرد که مبادله تجاری غیر نفتی میان دو کشور به 107.4 میلیارد درهم در سال 2018 با افزایش 35 درصد در سال 2017 رسید که این نشاندهنده قدرت استراتژیک و واحد چشم انداز ها میان دو کشور دوستانه و برادرانه در همه زمینه ها توسعه ای است.

وزیر اقتصاد طی ملاقات با خبرگزاری امارات "وام " در روز ملی 89 عربستان سعودی بیان کرد که عربستان سعودی نخستین شریک تجاری در سطح عربی و سومین در سطح جهانی برای امارات متحده عربی در سال 2018 محسوب می شود.

در مورد ارزش سرمایه گذاری اماراتی در عربستان سعودی در بخش ها اقتصادی میان دو کشور؛ المنصوری گفت که امارات متحده عربی در صدر کشورها سرمایه گذاری در عربستان سعودی با ارزش بیش از 34 میلیارد درهم اماراتی باشد.

در مورد تعداد شرکت ها عربستان سعودی مستقر در امارات متحده عربی و ارزش سرمایه گذاری آن؛ المنصوری توضیح داد که سرمایه گذاری سعودی مستقیم در امارات بالغ بر 16 میلیارد درهم است با اشاره به 4004 علامت تجاری سعودی ثبت شده در امارات متحده عربی و 73 آژانس تجاری وجود دارد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302788643

WAM/Persian