پنجشنبه 04 ژون 2020 - 12:04:48 صبح

مقام: آلمان اعتقاد دارد که روابط با امارات متحده عربی از پتانسیل های بزرگی برخوردار است


ابوظبی_ 26 سپتامبر 2019 ( وام )_ یک مقام ارشد به خبرگزاری امارات " وام " گفت که اکنونی آلمان در حال مشورت نزدیک با شرکای اروپایی ومنطقه ای درمورد راه های پیشبرد تشدید وضعیت در منطقه خلیج عربی است.

وی گفت " آلمان حملات اخیر بر دو تاسیسات نفتی در خریص و ابیک در عربستان سعودی در 14 سپتامبر به طور جدی محکومیت کرد.

نیلر انین وزیر دولت در وزارت امور خارجه فدرال گفت که این حملات بر زیر بنایی مدنی در عربستان سعودی زیر هیچ شرایط قابل توجیه نیست.

وزیر آلمانی که در بازدید رسمی از ابوظبی در هفته گذشته بود که این اقدامات منجر به افزایش تنش ها می شود.

وی همچنین گفت که آلمان و امارات متحده عربی اعتقاد دارند که مشورت نزدیک دارای ارزش بزرگ درباره سیاست خارجی و امنیت است.

وزیر توضیح داد "ما همچنین می خواهیم همکاری های خود را در زمینه تجارت و سرمایه گذاری عمیق تر به ویژه در زمینه تبادل فناوری های پیشرفته و امکان شرکت های کوچک و متوسط برای موفقیت در بازارهای مربوطه کنیم"

بیانیه مشترکی با عنوان "پیشبرد در جهت مشارکت استراتژیک جامع تر میان امارات متحده عربی و جمهوری فدرال آلمان توسط طرفین در ماه ژوئن در جریان دیدار جنابعالی شیخ محمد بن زید آل نهیانولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح اماراتی امضا شد.

آنین گفت که سفر معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی به آلمان گامی مهم بود. همچنان وی در سفرش به ابوظبی با مقامات امارات گفتگوهای ارزشمندی داشته است.

آنین با جنابعالی شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی، دکتر انور قرقاش وزیر دولت در امور خارجی؛ ریم الهاشمی وزیر دولت در امور همکاری بین المللی، دکتر سلطان الجابر وزیر دولت و نماینده ویژه امارات متحده عربی در آلمان ملاقات کردند.

آنین افزود " هنوز دیدگاه مشترک درباره تعداد از مسایل داریم که اطمینان حاصل کنیم که روابط ما بسیار قوی است.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302789845

WAM/Persian