محصولات نفت فجیره بالاترین سطح از ژوئن رکورد می کند


فجیره_ 16 اکتبر 2019 ( وام )_ - از اوایل ماه ژوئن میزان محصولات نفتی که در انبار در فجیره نگهداری می شوند به بالاترین سطح خود رسیده اند ، زیرا افزایش تقاضای منطقه ای و آماده سازی برای مقررات جدید گوگرد در مورد سوخت های دریایی منابع بیشتری را به بندر شرقی امارات منتقل می کند.

براساس اطلاعات منتشر شده در روز چهارشنبه توسط منطقه صنعت نفت فجیره ؛ هفته گذشته سهام با 11 درصد - 2.214 میلیون بشکه - هفته گذشته تا 22.706 میلیون بشکه در روز ، با بیشترین ساخت در تقطیرهای سبک ایستاده است.

جالب ذکر اینکه سکوت بنزین FOB سنگاپور92 در برابر ICE برنت در ماه گذشته از آن روز سه‌ شنبه با 9.74 دلار در هر بشکه ارزیابی شد و 2.62 دلار در هر بشکه در روز دوم بالاتر از 7.12 دلار در هر بشکه که میزان متوسط آن در طی ماه سپتامبر بود ، ایستاده است.

همچنان داده های منطقه صنعت نفت فجیره نشان دهد که در تقطیر میانه ، سهام ساخته شده توسط 600.000 بشکه یا 27 درصد برای ایستادن در 2.829 میلیون بشکه رسید.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302795416

WAM/Persian