انتخاب زن اماراتی به عنوان عضو در ائتلاف GISD وابسته به سازمان ملل متحد


نیویورک_ 17 اکتبر_ 2019 ( وام )_ انتخاب زن اماراتی به عنوان عضو درائتلاف سرمایه گذاران بین المللی برای توسعه پایداری در تلاش برای افزایش سرمایه گذاری ها بخش خصوصی برای توسعه پایداری شد.

سازمان ملل متحد در روز سه شنبه اعلام کرد که حبیبه المرعشی الهامشی بنیانگذار شرکت کننده و رئیس گروه محیط زیست امارات به عنوان یکی از سی از رهبران تاثیر گذاران که با هم طی دو سال آینده درمورد تامین تریلیون دلار ها از بخش خصوصی برای تامین مالی اهداف توسعه پایداری سازمان ملل متحده و اهداف آن کار میکنند؛ انتخاب شد.

گوتیرس گفت " عدم توسع افزونی و افزایش ویرانی ناشی از درگیری ها و بلایای طبیعی و گرم شدن سریع زمین روبرو هستیم.

وی خاطر نشان کرد که این رهبران احساس فوریت ما را به دست آورده اند ، و می دانند که سرعت ما باید در حال اجرا باشد ، نه خزیدن."

وی افزود آنها متعهد به همکاری در سراسر مرزها ، در بخشهای مالی و حتی با رقبای خود هستند ، زیرا این سرمایه گذاری در توسعه پایدار برای همه افراد در یک سیاره سالم هم معقول اخلاقی و هم خوب است.

الهاشمی به عنوان پیشگام تبلیغات محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی گفت" من عمیقاً متعهد به این همکاری جهانی هستم که هدف آن پر شکاف بین کسری بودجه SDG ها و مقدمه دارایی های جهانی است. "

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302795467

WAM/Persian