چهارشنبه 03 ژون 2020 - 9:54:28 بعد از ظهر

الطایر با وزیر خزانه داری ایالات متحد امریکا دیدار می کند


واشنگتن_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ وزیر دولت در امور مالی عبید بن حمید الطایر با وزیر خزانه داری ایالت متحده عربی ستیفن منوشین روز چمعه برای بررسی جدیدترین تحولات در بازار مالی و اوراق بهادار و راهکار ها تقویت روابط و شراکت ها استراتژیک میان دو کشور دیدار کردند.

یوسف العتیبه سفیر امارات متحده عربی در ایالت متحد امریکایی این نشست که در جنبه با نشست ها سالانه صندوق بین المللی نقد و گروه بانک بین المللی برگزار شد؛ حاضر گردد.

الطایر ابراز التزام کشورش به افزایش همکاری میان امارات متحده عربی و ایالت متحد امریکایی که در شراکت استراتژیک قوی در بخش ها مختلف بخش ها اقتصادی به اشتراک گذارد؛ کردند.

وی افزود " وزارت امور مالی پایبند به تقویت روابط با ملت امریکایی و شراکت استراتژیک هم برای پوشس همه بخش ها مورد توجه به ویژه در زمینه اقتصادی و مالی است.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302795779

WAM/Persian