هیئت نمایندگی گمرک ها جهانی از گمرک ها دبی برایی اطلاع رسانی بر جدیدترین اقدامات بازدید می کند

  • wco delegation visits dubai customs, views latest practices 1
  • wco delegation visits dubai customs, views latest practices 3
  • wco delegation visits dubai customs, views latest practices 4
  • wco delegation visits dubai customs, views latest practices 5

دبی_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ هیئت نمایندگی عالیرتبه از سازمان گمرک ها جهانی از گمرک ها دبی برای اطلاع رسانی به جدیدترین اقدامات تجاری اجرا شده بازدید کردند.

آقای احمد محبوب مصبح مدیر کل گمرک ها دبی از این هیئت نمایندگی به ریاست ریکاردو تریفیانو تشابو معاون دبیر کل سازمان گمرک ها جهانی استقبال کردند.

هیئت نماینده از غرفه گمرک دبی در جیتکس 2019 بازدید کرد و در مورد آخرین پروژه ها و نوآوری های خود ، که به منظور ارتقاء نقشی که دبی در بین المللی در حمایت از تجارت ایفا می کند ، آموخته شد.

آنها سپس از مقر گمرک دبی بازدید کردند و جلسه ای برای ارائه برنامه ها و پروژه های استراتژیک دولت و کارهایی که در جهت بهبود بیشتر عملکرد در تسهیل تجارت و حفاظت از مرزها انجام شده است ، برگزار شد.

مصبح بار دیگر از تلاشهای دولت برای مشارکت فعالانه در راستای تقویت کار گمرک در سطح جهان از طریق معرفی خدمات مهم و تسهیلاتی برای بهبود تجارت و اقتصاد قانونی جهانی قدردانی کردند وی افزود " دبی همچنین آمادگی برای میزبان نمایشگاه اکسپو 2020 بزرگترین نمایشگاه در جهان است"

وی در ادامه گفت " جالب ذکر اینکه میزبانی این رویداد مشهور نشاندهنده استاندارد ها جهانی که امارات متحده عربی به ویژه دبی به آن برخوردار است؛ است که به مشارکت کنندگان تسهیلات ها و خدمت ها گمرکی منحصر به فرد برای تامین وقت و بهای و تقویت تجربه آنان ارائه خواهیم داد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302795770

WAM/Persian