7400 دانش آموز از برنامه ها آموزش STEM در ادنوک بهره مند شوند


ابوظبی_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ در حدود 4.700 دانش آموز و 958 معلم از زمان آغاز به کار در سال 2017 از برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ابوظبی " ادنوک " در علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات ؛ آموزش و پرورش بهره مند شده اند.

ریم ابو العنین مدیر مسولیت اجتماعی در ادنوک به خبرگزاری امارات " وام " تصریح داد که ادنوک قصد محقق تغییر اجتماعی ادامه دهنده طی برنامه خود ؛ توسعه آموزش علوم و فناوری و ابتکار در امارات متحده عربی و تمرین نسل جدید از علمانان ؛ مخترعان و فراهم مهارت های مورد نیاز برای آنها دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف از این برنامه ارتقاء سطح یادگیری علمی و ارتقاء مهارت اماراتی ها ضمن تمجید از تلاش های مربوط به وزارت آموزش و پرورش ، "آموزش لیگو" ، "کومون" و "برنامه نویس برنامه اماراتی" است.

برنامه ها لیگو فرصت به دانش آموزان از استفاده از تجهیزات و ابزار دیجیتال و اموختن برنامه نویسی می دهد تا آنان قادر به حل مشکلات به طور ابتکاری در محیط زیستی متوجه به کسب و کار جمعی باشند.

در همراه با توافقنامه میان ادنوک و لیگو ، نه آزمایشگاه لیگو در چندین مدرسه در ابوظبی از جمله در مدارس ادنوک ساخته شد.

این برنامه با ادنوک یک توافق نامه همکاری امضا کرده است تا مکان های خود را به الظفره توسیع بدهد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302795840

WAM/Persian