نخست وزیر صربستان از امل القبیسی را استقبال می کند


بلگراد_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ نخست وزیر صربستان آنا برنابیک از دکتر امل عبد الله القبیسی رئیس شورا فدرال ملی و رئیس شورا پارلمانی اماراتی شراکت کننده در انجمن پارلمان 141 فدرال پرلمانی بین المللی در بلگراد از 13 تا 17 اکتبر 2019 استقبال کردند.

این ملاقات در حضور تعداد از اعضا شورای فدرال ملی و سفیر امارات متحده عربی در صربستان مبارک سعید برشید الظاهری بود.

نخست وزیر صربستان به دکتر امل القبیسی و هیئت نمایندگی شورای فدرال ملی ترحیب داد و تاکید کرد که روابط میان دو کشور متکی بر همکاری در تعداد مختلف از بخش ها به ویژه در بخش تجارتی و سرمایه گذاری می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که کشورش مشتاقانه به توسعه شراکت استراتژیک با امارات متحده عربی در همه بخش ها هستند با اشاره به اهمیت مبادله تجربه ها میان دو کشور به ویژه در بخش علوم؛ فناوری و انرژی مجدد پذیر و ابتکار است وی همچنین ابراز امادگی خود کامل درباره همکاری و ایحاد شراکت جدید با امارات متحده عربی کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302795839

WAM/Persian