چهارشنبه 03 ژون 2020 - 11:09:01 بعد از ظهر

WGES به دنبال کشف نقش زنان و جوانان در محقق اقتصاد سبزی


دبی_ 19 اکتبر 2019 ( وام )_ ششمین سران اجلاس جهانی اقتصاد سبزی برگزار شده فردا چالش ها و راهکار وابسته به اقتصاد سبز و کشاورزی را پایداری علاوه بر نقش زنان و جوانان در محقق این اقتصاد طی ابتکار و همکاری و مدیریت محیط زیستی و تضامن اجتماعی زیر نظارت جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور و نخست وزیر و حاکم دبی و جنابعالی شیخ حمدان بن راشد آل مکتوم می و معاون حاکم دبی و وزیر امور مالی و رئیس هیئت برق و آب پرداختند که ایشان WGES 2019 را در 20 اکتبر زیر عنوان " فناوری ابتکار شده برای اقتصاد پایداری " در مرکز دبی کنفرانس و نمایشگاه ها بین المللی افتتاح می کنند.

سعید محمد الطایر معاون رئیس شورا انرژی عالی در دبی و مدیر اجرا هیئت برق و آب دبی گفت که اهداف این سران در همراه با دستور العمل ها جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم است.

وی در ادامه توضیح داد " توسعه پایداری در امارات متحده عربی مطابق با اهداف سازمان ملل متحد توسعه پایداری 2030 است که قصد به درج امارات متحده عربی در لیست بهترین کشور در جهان در سال 2071 و چشم انداز امارات 2021 و برنامه دبی 2021 , دبی کلین استراتژیک انرژی 2050 دارد که هفت درصد از معدل کل نشان می دهد که تولید انرژی در امارات متحده عربی از انرژی تمیز حاصل و انتظار می رود که به 25 درصد در سال 2030 و 75 در سال 2050 افزایش خواهد یافت.

این نشست در روز اول نقش زنان در دستیابی به اقتصاد سبز از طریق نوآوری ، همکاری ، شفافیت ، مدیریت محیط زیست و همبستگی اجتماعی که مهارتهای نرم و ویژه ای در پایداری محیط زیست و توسعه پایدار دارند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در این نشست چالش ها و فرصت هایی که زنان در زمینه پایداری با آن روبرو هستند و زنان مختلفی که در این زمینه کار می کنند ، در بخش هایی از جمله انرژی ، آب ، امور مالی و توسعه برجسته خواهد شد.

در روز دوم این رویداد که اعلامیه دبی 2019 را مشاهده می کنید ، پایداری بخش خصوصی ، بانکداری سبز و سرمایه گذاری و چالش ها و راه حل های اقتصاد سبز و کشاورزی پایدار برجسته خواهد شد.

جالب ذکر اینکه از جمله مهمانان برتر امسال رئیس جمهور کومور ، آزالی آسومانی و بان کی مون دبیرکل پیشین سازمان ملل که سخنگوی اصلی آن باشد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302795844

WAM/Persian