سفارت امارات متحده عربی از توانمندسازی اقتصادی زنان در نیجریه حمایت می کند


نیجریه_ 22 اکتبر 2019 ( وام )_ سفارت امارات متحده عربی در نیجریه یک ابتکار توانمند سازی زنان تامین مالی شده توسط سازمان خیریه بین المللی شارجه برای اموزش 100 زن نیجریه بر مهارت ها حرفه ای در ابوگا افتتاح کردند.

این ابتکار شناخته شده به نام " برنامه اموزش حرفه ای " به مدت 40روزه توسط دکتر فهد التفق سفیر امارات متحده عربی در نیجریه و سادیا عمر فاروق وزیر امور بشردوستانه و تعداد از مقامات نیجریه و هیئت نمایندگی دپلماتیک اعتماد شده در نیجریه است.

در سخنانش افتتاحی؛ دکتر التفق گفت که توانمند سازی اقتصادی زنان یک پایه اصلی استراتژیک کمک ها خارجی امارات متحده عربی حمایت شده توسط این کشور برای ادامه پشتیبانی تلاش ها باعث تقویت برابری میان دو نوع است وی تاکید کرد که حمایت از جنابعالی خانم فاطمه فرزند مبارک ، رئیس اتحادیه عمومی زنان ، رئیس شورای عالی مادر و کودک و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده ، در تقویت جایگاه زنان در امارات نقش بزرگ داشته است.

وی همچنین از دولت امارات متحده عربی درباره حمایت از زنان نیجریه و سهیم در کاهش رنج 100 خانواده در این کشور توسط این ابتکار قدردانی کردند با اشاره اینکه امارات متحده عربی و نیجریه روابط دوجانبه برخوردار هستند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302796566

WAM/Persian