هلال احمر امارات بر استان شبوه یمنی سبد غذایی ها فوری را توزیع می دهد


شبوه_ یمن 22 اکتبر 2019 ( وام )_ هلال احمر اماراتی 40 تن از سبد غذایی ها فوری بر خانواده ها دارای در آمد کاهش در استان شبوه یمنی به عنوان تلاش ها انجام شده توسط امارات متحده عربی برای تسهیل دادن زندگی در یمن توزیع دادند.

هلال احمر اماراتی امروز 300 سبد غذایی درمیفعه توزیع کرده اند که از این کمک ها در حدود 1920 فرد استفاده کردند.

جالب ذکر اینکه از آغاز سال تسامح؛ هلال احمر اماراتی در حدود 31.925 سبد غذایی با 1800 تن بر 150.379 فرد از خانواده ضعیف در شبوه توزیع کرده بود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302796712ب

WAM/Persian