سه شنبه 22 سپتامبر 2020 - 5:28:21 صبح

جهان فردا " نماز برای بشریت" متحد می شوند


ابوظبی_ 13 مه 2020 ( وام )_ فردا در چهاردهم ماه مه 2020 ، شاهد تلاش جهانی خواهیم بود که در آن افراد از اقشار مختلف زندگی و سیستمهای اعتقادی در تأمل و دعا جمع می شوند.

کمیته عالی برادری بشر دوستانه دعوت "نماز برای بشریت" را تنظیم داد و با دعوت از رهبران دینی و معتقدین در سراسر جهان به روز روزه ، نماز و دعا برای "خیر همه بشریت و "پایان دادن کوفید_ 19 پرداخت دبیرکل کمیته عالی برادری بشر دوستانه قاضی محمد عبدالسلام با اظهار این ابتکار عمل گفت که به دنبال آغاز این کار در تاریخ 2 مه 2020 ، این کمیته از تعداد زیادی از رهبران مذهبی ، سیاسی و نهادهای مختلف از سراسر جهان حمایت جهانی به رهبری شیخ دکتر احمد الطیب ، امام بزرگ الازهر ، پاپ فرانسیس رئیس کلیسای کاتولیک ، بسیاری از روسای ایالت ها ، نخست وزیران ، به همراه رهبران مذهبی ، شخصیت های سیاسی ، شخصیت های رسانه ای ، تأثیرگذار اجتماعی و معتبر دریافت کرده اند که عبدالسلام به خبرگزاری امارات وام گفت که موسسات آموزشی نیز از دعای دعا برای بشریت حمایت کرده اند وی قدردانی و سپاس کمیته عالی را از جنابعالی عالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی به خاطر تلاشهای مداوم خود برای جمع آوری جامعه جهانی ابراز کردند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد که امارات متحده عربی به نظارت بر ایجاد سند برادری بشر كمك كرده است عبد السلام در این مورد افزود که این یك شهادت واقعی رهبری امارات و اعتقاد مردم آن به وحدت ، برادری و صلح برای همه است.

الرمیثی با بیان اینکه دعا برای بشریت امید را برانگیخته است ، گفت که این دعا باعث دعا و دل و قلب در سراسر جهان برای منافع مشترک شده است.

دکتر الرمیثی خاطرنشان کرد که فراخوانی جهانی دعا به دنبال نجات خداوند متعال از همهگیری کوفید_ 19 است و همچنین جوامع جهانی را از معضل نفرت ، تبعیض و ضد تعقیب رهایی می بخشد.

یاسر حرب نویسنده و مجری تلویزیون اماراتی و عضو HCHF تأکید کرد که همبستگی انسانی ارزشی است که از همه مرزها فراتر می رود وی همچنین گفت در حالی که ما همچنان از این بحران جهانی بهداشت رنج می بریم ، همبستگی جهانی ما از طریق دعا نشانگر احساس مسئولیت و مراقبت ذاتی ما نسبت به یکدیگر خواهد بود.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302842533

WAM/Persian