سه شنبه 22 سپتامبر 2020 - 6:26:22 صبح

علی الآحمد: مسجد جامع النوری نماینده میراث تاریخی تمدن بشری است

  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني
  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني
  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني
  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني
  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني
  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني
  • الجامع النوري وكنيستا الطاهرة والساعة .. شواهد تاريخية على صون الإمارات للإرث الإنساني

ابوظبی_ 20 ژوئن 2020 ( وام )_ علی عبد الله الآحمد سفیر امارات متحده عربی در فرانسه و نماینده مدوامی در سازمان ملل متحد در امور پرورش؛ دانش و فرهنگ " یونسکو" بر اهمیت ترمیم پروژه بناهای تاریخی در شهر موصل تاکید کردند.

الآحمد در مصاحبه با رادیو مونت کارلو دوالیا گفت که این پروژه از سال 2018 به عنوان بخشی از برنامه های احیای شهر موصل آغاز شد و یک کمیته مشترک مشترک که از 16 عضو نماینده دولت عراق و مقامات ذیربط در عراق تشکیل شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که این پروژه از چندین مرحله تشکیل شده است که میان یونسکو و امارات با هماهنگی وزارت فرهنگ و توسعه دانش و همچنین دولت عراق خواهد شد.

این دیپلمات امارات همچنین در پایان گفت که این پروژه همچنین شامل مرمت دو کلیسا یکی از انها شناخته شده به نام کلیسای الساعه ، و کلیسای الطاهره است که در اواخر قرن 19 ساخته شده است.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302849937

WAM/Persian