پنجشنبه 23 مارس 2023 - 1:20:35 بعد از ظهر

اوپک پلاس کاهش تولید توافق شده در ماه اکتبر را به اجرا در می آورد


وین_ 1 فوریه 2023 ( وام )_ چهل و هفتمین نشست کمیته مشترک نظارت وزیران اوپک امروز از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

کمیته داده های تولید نفت خام در ماه های نوامبر و دسامبر 2022 را بررسی کرد و به انطباق کلی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک با اعلامیه همکاری اشاره کرد.

اعضای چهل و هفتمین نشست کمیته مشترک نظارت وزیران اوپک بر تعهد خود به کمیته داده های تولید نفت خام که تا پایان سال 2023 مطابق با سی و سومین اجلاس وزیران اوپک و غیراوپک در 5 اکتبر 2022 توافق شده بود، تاکید کردند و از همه کشورهای شرکت کننده خواستند به انطباق کامل و پایبندی به آن دست یابند

وام/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395303124297