• ورزش
  Sun 26-01-2020 20:32 PM

  گرانترین ماهی شاه ماهی به قیمت 54000 دلار در ابوظبی به فروش می رسد

  ابوظبی_26 ژانویه 2020 ( وام )_ تلاش های ابوظبی برای تبدیل شدن به یکی از برترین مکان های جهانگردی ورزشی جهان در سال 2019 متوقف نشده است. ابوظبی در ورزش ماهیگیری به رکورد جدیدی دست یافت ، زیرا مسابقات بزرگ ماهیگیری ابوظبی برای شرکت King Fish و Cobia از فروش یک ماهی شاه ماهی به قیمت 54000 دلار یا برخی از آن در حراج که در پایان مسابقه برگزار شد خبر داد. این رقابت با سرپرستی دکتر شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان ، مشاور...
  3/1
 • ورزش
  Sun 26-01-2020 20:32 PM

  گرانترین ماهی شاه ماهی به قیمت 54000 دلار در ابوظبی به فروش می رسد

  ابوظبی_26 ژانویه 2020 ( وام )_ تلاش های ابوظبی برای تبدیل شدن به یکی از برترین مکان های جهانگردی ورزشی جهان در سال 2019 متوقف نشده است. ابوظبی در ورزش ماهیگیری به رکورد جدیدی دست یافت ، زیرا مسابقات بزرگ ماهیگیری ابوظبی برای شرکت King Fish و Cobia از فروش یک ماهی شاه ماهی به قیمت 54000 دلار یا برخی از آن در حراج که در پایان مسابقه برگزار شد خبر داد. این رقابت با سرپرستی دکتر شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان ، مشاور...
  3/2
 • ورزش
  Sun 26-01-2020 20:32 PM

  گرانترین ماهی شاه ماهی به قیمت 54000 دلار در ابوظبی به فروش می رسد

  ابوظبی_26 ژانویه 2020 ( وام )_ تلاش های ابوظبی برای تبدیل شدن به یکی از برترین مکان های جهانگردی ورزشی جهان در سال 2019 متوقف نشده است. ابوظبی در ورزش ماهیگیری به رکورد جدیدی دست یافت ، زیرا مسابقات بزرگ ماهیگیری ابوظبی برای شرکت King Fish و Cobia از فروش یک ماهی شاه ماهی به قیمت 54000 دلار یا برخی از آن در حراج که در پایان مسابقه برگزار شد خبر داد. این رقابت با سرپرستی دکتر شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان ، مشاور...
  3/3