Thu 06-08-2020 23:56 PM
126

محمد بن زاید دستور اعزام کمک های اضطراری پزشکی به لبنان را دارد

ابو ظبی ، 6 اوت 2020 (وام) - امارات متحده عربی کمک های فوری پزشکی را به لبنان برای مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 ارسال کرده است. این اقدام یک اهدای سخاوتمندانه از رئیس کشور جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است و پیروی از بخشنامه های عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات را دنبال می کند. این کمک پزشکی شامل 12 تن دستگاه آزمایش و تجهیزات پزشکی برای حمایت از کارکنان...
 • امارات
  Thu 06-08-2020 23:56 PM

  محمد بن زاید دستور اعزام کمک های اضطراری پزشکی به لبنان را دارد

  ابو ظبی ، 6 اوت 2020 (وام) - امارات متحده عربی کمک های فوری پزشکی را به لبنان برای مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 ارسال کرده است. این اقدام یک اهدای سخاوتمندانه از رئیس کشور جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است و پیروی از بخشنامه های عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات را دنبال می کند. این کمک پزشکی شامل 12 تن دستگاه آزمایش و تجهیزات پزشکی برای حمایت از کارکنان...
  3/1
 • امارات
  Thu 06-08-2020 23:56 PM

  محمد بن زاید دستور اعزام کمک های اضطراری پزشکی به لبنان را دارد

  ابو ظبی ، 6 اوت 2020 (وام) - امارات متحده عربی کمک های فوری پزشکی را به لبنان برای مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 ارسال کرده است. این اقدام یک اهدای سخاوتمندانه از رئیس کشور جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است و پیروی از بخشنامه های عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات را دنبال می کند. این کمک پزشکی شامل 12 تن دستگاه آزمایش و تجهیزات پزشکی برای حمایت از کارکنان...
  3/2
 • امارات
  Thu 06-08-2020 23:56 PM

  محمد بن زاید دستور اعزام کمک های اضطراری پزشکی به لبنان را دارد

  ابو ظبی ، 6 اوت 2020 (وام) - امارات متحده عربی کمک های فوری پزشکی را به لبنان برای مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 ارسال کرده است. این اقدام یک اهدای سخاوتمندانه از رئیس کشور جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است و پیروی از بخشنامه های عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات را دنبال می کند. این کمک پزشکی شامل 12 تن دستگاه آزمایش و تجهیزات پزشکی برای حمایت از کارکنان...
  3/3
ویدئو عکس