• امارات
    Thu 06-08-2020 23:56 PM

    آزمایشات واکسن غیر فعال کووید-19 امارات به 5000 نقطه عطف داوطلبانه واکسینه شده می رسد

    ابوظبی ، 6 اوت 2020 (وام ) - اولین آزمایشات مرحله سوم جهان در مورد واکسن غیرفعال شده برای کووید-19 که در امارات متحده عربی برگزار می شود ، به یک نقطه عطف مهم رسیده است و بیش از 5000 داوطلب اکنون اولین واکسیناسیون خود را دریافت کرده اند. واکسیناسیون 5000 در حضور دکتر جمال آلکعبی ، معاون معاون وزیر بهداشت ، ابوظبی ، در مرکز ثبت ، غربالگری و آزمایش پیاده سازی ساخته شده با هدف ساخته شده اخیرا در نمایشگاه ملی ابوظبی انجام...
    1/1