Wed 28-09-2022 12:52 PM
270

איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/1
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/2
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/3
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/4
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/5
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/6
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/7
 • עסקים
  Wed 28-09-2022 12:52 PM

  איחוד האמירויות הערביות וסולטנות עומאן חותמות על מספר הסכמים

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- איחוד האמירויות הערביות והסולטנות האחות של עומאן חתמו על מספר מזכרי שיתוף פעולה (MoC) בשולי ביקור הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן בעומאן. המזכרים מכסים תחומים שונים המשפרים את היחסים האיתנים בין שתי המדינות, לרבות שיתוף פעולה בתרבות ובתקשורת, רכבות, חינוך, מחקר מדעי, עושר חקלאי ושווקים פיננסיים. ההסכמים כללו מזכר הבנות בין משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת לבין משרד המסחר, התעשייה וקידום ההשקעות של עומני בנוגע לשיתוף פעולה והשקעה בתחומי התעשייה, חתום על ידי סוהייל בן מוחמד אל-מזרועי, שר...
  8/8
וִידֵאוֹ תמונה