Wed 28-09-2022 12:58 PM
3294

נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/1
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/2
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/3
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/4
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/5
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/6
 • Leadership
  Wed 28-09-2022 12:58 PM

  נשיא איחוד האמירויות וסולטן עומאן מקיימים פגישת אחווה

  מוסקט, 28 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הנשיא הוד מעלתו, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, נפגש עם הוד מלכותו הסולטן הית'ם בן טאריק מעומאן, בארמון אל עלאם בבירת עומאן, מוסקט. במהלך הפגישה החליפו הנשיא שייח' מוחמד ו הסולטן הית'ם שיחות לבביות המתרגמות את היחסים החזקים המאחדים את ההנהגות של שתי מדינות האחים. הפגישה גם נגעה בקשרים ההיסטוריים השורשיים המקשרים בין שתי מדינות האחים ובדרכים להמשך פיתוח שיתוף פעולה דו-צדדי תוך חזרת על האינטרס ההדדי לדחוף אותם תמיד קדימה לטובתם, טובתם ופיתוחם של שני העמים האחים....
  7/7
וִידֵאוֹ תמונה