• Fri 30-09-2022 01:05 AM

  אבו דאבי מציגה מתקנים "אפס גדול" לאיסוף בקבוקי פלסטיק חד-פעמיים

  אבו דאבי, 29 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הסוכנות לאיכות הסביבה – אבו דאבי (EAD) הציגה מגוון מתקנים של 'אפס גדול' ברחבי אבו דאבי, שישמשו כנקודות איסוף לציבור להפקדת בקבוקי פלסטיק חד פעמיים למיחזור. המתקנים יוצבו במיקומים מעולים עם ירידת רגל גבוהה כמו קניונים, פארקים ואירועים. מיצבי 'אפס גדול' הם חלק מהגדולים יותר קמפיין משימה לאפס, הקמפיין המקיף הפונה לציבור שואף להשיג יעד אפס שאיפה לצריכת פלסטיק חד-פעמית, פליטת פחמן, פסולת ופגיעה במגוון הביולוגי באבו דאבי. המתקנים יהיו ניידים ויעברו למקומות שונים באבו דאבי, אל עין...
  2/1
 • Fri 30-09-2022 01:05 AM

  אבו דאבי מציגה מתקנים "אפס גדול" לאיסוף בקבוקי פלסטיק חד-פעמיים

  אבו דאבי, 29 בספטמבר, 2022 (וואם) -- הסוכנות לאיכות הסביבה – אבו דאבי (EAD) הציגה מגוון מתקנים של 'אפס גדול' ברחבי אבו דאבי, שישמשו כנקודות איסוף לציבור להפקדת בקבוקי פלסטיק חד פעמיים למיחזור. המתקנים יוצבו במיקומים מעולים עם ירידת רגל גבוהה כמו קניונים, פארקים ואירועים. מיצבי 'אפס גדול' הם חלק מהגדולים יותר קמפיין משימה לאפס, הקמפיין המקיף הפונה לציבור שואף להשיג יעד אפס שאיפה לצריכת פלסטיק חד-פעמית, פליטת פחמן, פסולת ופגיעה במגוון הביולוגי באבו דאבי. המתקנים יהיו ניידים ויעברו למקומות שונים באבו דאבי, אל עין...
  2/2