തിങ്കളാഴ്ച 12 ഏപ്രിൽ 2021 - 11:19:03 pm
റിപ്പോർട്ടുകൾ
2021 Mar 28 Sun, 11:05:33 am

വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 16 മത്സര സൂചികകളിൽ ആദ്യ 20ൽ സ്ഥാനം നേടി യുഎഇ

അബുദാബി, മാർച്ച് 28, 2021 (WAM) - 2020 ൽ വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 16 ആഗോള മത്സര സൂചികകളിലെ 20 മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎഇ സ്ഥാനം നേടി ഒരു പുതിയ നേട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പദവി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ നേട്ടങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര റഫറൻസുകൾ ഫെഡറൽ കോംപറ്റിറ്റീവ്‌നെസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെന്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (ഐഎംഡി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വേൾഡ് കോംപറ്റിറ്റീവ്‌നെസ് ഇയർബുക്ക് (ഡബ്ല്യുസി‌വൈ), വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം (ഡബ്ല്യുഇസി) പുറത്തിറക്കിയ ആഗോള മത്സര സൂചിക 4.0, ലോക ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് (എൽ‌പി‌ഐ), ഇൻ‌സെഡ് പുറത്തിറക്കിയ ഗ്ലോബൽ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻഡെക്സ്, ലെഗാറ്റം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ലെഗാറ്റം പ്രോസ്പെരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നിവ...