തിങ്കളാഴ്ച 18 ജനുവരി 2021 - 8:04:57 am

സംയുക്ത ഡിജിറ്റൽ കറൻസി പദ്ധതി ഫലപ്രാപ്തിയെ പറ്റി സിബിയുഎഇ, എസ്എഎംഎ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു


അബു ദാബി, 29 നവംബർ 2020 (വാം) - യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ്, സിബിയുഎഇ, സൗദി സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്ക്, എസ്എഎംഎ, എന്നിവർ ഇറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്കായുള്ള 'ആബർ‌' പദ്ധതിയുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഗവേഷണങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ, രണ്ട് സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളും "ആബർ‌" പദ്ധതി ഒരു നൂതന സംരംഭമായി ആരംഭിച്ചിരുന്നു, സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതായിട്ടാണ് പദ്ധതി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. വിതരണം ചെയ്ത ലെഡ്ജറുകൾ പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉപയോഗവും യഥാർത്ഥ പ്രയോഗവും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതിന് പുറമെ ക്രോസ് ബോർഡർ പണമടയ്ക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റ സമയവും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകൾ, ഹോൾസെയിൽ സിബിഡിസി എന്നിവയ്ക്കായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തെളിയിക്കുകയും പഠനം നടത്തുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോൾസെയിൽ സിബിഡിസി വിതരണം ചെയ്തത് എസ്എഎംഎയും സിബി‌യു‌എയും ആണ്, ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബാങ്കുകൾ സൗദി അറേബ്യയും യു‌എഇയും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര, ക്രോസ് ബോർഡർ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് യൂണിറ്റായി മാറി. ഒരു വർഷം മുഴുവൻ, ഉപയോഗ പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പരിഹാരങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പഠന വിധേയമായ പ്രധാന പാഠങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രോജക്ട് "ആബർ" റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകൾ‌ നടത്തിയ സമാന പദ്ധതി ഫലങ്ങളുമായി പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ അന്തിമ ഫലങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. വിതരണം ചെയ്ത ലെഡ്ജർ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാദേശിക, ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് ഈ ഫലങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളും പ്രസക്തമായ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളും നടത്തുന്ന കൂടുതൽ‌ പഠനങ്ങൾ‌ക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ‌ക്കുമുള്ള ഒരു അടിത്തറയായി ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

എസ്എഎംഎയും സിബി‌യു‌എയും നേടിയ ഫലങ്ങൾ, പങ്കിട്ട ദർശനങ്ങൾ, പഠിച്ച വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയെല്ലാം പ്രോജക്ട് "ആബർ" റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഫലങ്ങൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സമൂഹത്തിനും പൊതുവേ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഗുണകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്കുള്ള അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഫലങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

പദ്ധതി ഫലങ്ങളുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് എസ്എഎംഎയുടെയും സിബി‌യു‌എയുടെയും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

WAM/ Ambily http://www.wam.ae/en/details/1395302891094

WAM/Malayalam