തിങ്കളാഴ്ച 19 ഏപ്രിൽ 2021 - 6:24:12 am

ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഡോക്യുമെന്റിന്റെ 95 ഇറ്റാലിയൻ ബ്രെയ്‌ലി പകർപ്പുകൾ വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിക്ക് ZHO നൽകുന്നു


അബുദാബി, മാർച്ച് 1, 2021 (WAM) -- റോമിലെ വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ബ്രെയ്‌ലിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഡോക്യുമെന്റിന്റെ 95 പകർപ്പുകൾ ലഭിച്ചു. അവ സായിദ് ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ (ZHO) വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തവയാണ്. സാഹോദര്യവും ഐക്യദാർഢ്യവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎഇ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച "ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ" ഒപ്പിട്ട പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ആളുകളുടെ അവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഉന്നത സമിതിയുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ചരിത്രപരമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ലൈബ്രറികളിലൊന്നായ വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ZHO ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

ഇറ്റാലിയൻ ബ്രെയ്‌ലിയിലേക്ക് പ്രമാണം വിവർത്തനം ചെയ്തതിന് ZHO ന് പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്റർറിലീജിയസ് ഡയലോഗ് പ്രസിഡന്റ് ബിഷപ്പ് മിഗുവൽ അയ്യൂസോ ഗ്യൂക്സോട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു.

അറബിക് ബ്രെയ്‌ലിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രെയ്‌ലിയിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും രണ്ട് ഭാഷകളിലും ആംഗ്യഭാഷയുള്ള വീഡിയോകളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെയും പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ആളുകളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹകരിക്കാൻ ZHO യും കമ്മിറ്റിയും സമ്മതിച്ചു.

ZHO, ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഹയർ കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രെയ്‌ലിയിലും അറബിക് ബ്രെയ്‌ലിയിലും രേഖയുടെ 100 പകർപ്പുകൾ ഈജിപ്തിലെ അൽ അസ്ഹറിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

WAM/Ambily http://wam.ae/en/details/1395302914547

WAM/Malayalam