සඳුදා 03 ඔක්තෝම්බර් 2022 - 3:21:04 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2022 Sep 29 Thu, 12:24:39 pm

නූර් ඩුබායි නේපාලයේ මානුෂීය කටයුතු යළි අරඹයි

ඩුබායි, 2022 සැප්තැම්බර් 29 (WAM) -- නූර් ඩුබායි නේපාලයේ සිය මානුෂීය ක්‍රියාකාරකම් නැවත ආරම්භ කර ඇත්තේ අක්ෂි රෝග, මූලික වශයෙන් ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අක්ෂි කඳවුරක් පැවැත්වීමෙනි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පිහිටි රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය නේපාල නේත්‍රා ජොයිටි සංග් රෝහල සමඟ එක්ව සැප්තැම්බර් 16 වැනි දින සත් දින අක්ෂි කඳවුර දියත් කළේය. පවතින දත්ත වලට අනුව, නේපාලය 1980 දී රටපුරා ඇස් සහ පෙනීම පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් පැවැත්වූ පළමු රටවලින් එකක් වන අතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මග හැරිය හැකි අන්ධභාවය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සඳහා...