ඉරිදා 05 දෙසැම්බර් 2021 - 2:58:28 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2021 Dec 04 Sat, 11:25:02 pm

ගෝලීය ස්වේච්ඡා නායකත්ව සමුළුව පශ්චාත්-වසංගත ප්‍රතිසාධන ප්‍රයත්නයන් සඳහා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ‘build back better’ රාමුවක් සකසයි

අබුඩාබි, 2021 දෙසැම්බර් 04 (WAM) -- එමිරේට්ස් පදනම විසින් ස්වේච්ඡා ප්‍රයත්න සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංගමය (IAVE) සහ ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගීතාවයෙන් සත්කාරකත්වය දරන සහ සංවිධානය කරන ලද ගෝලීය ස්වේච්ඡා නායකත්ව සමුළුව පශ්චාත් COVID ලෝකය සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් කටයුතු කරන්නේ මන්දැයි සාකච්ඡා කළේය. ප්‍රජාවන් තුළ ශක්තිමත් සමාජ ව්‍යුහයක් විවීම සඳහා ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගේ ප්‍රධාන භූමිකාව ද එය සාකච්ඡා කළේය. "ස්වේච්ඡා නායකත්වයේ කාර්යභාරය: COVID-19 ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ තිරසාර ප්‍රතිසාධනයක් ගොඩනැගීම" යන තේමාව යටතේ ADNOC ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය විසින් ගෝලීය උත්සවය අබුඩාබි අගනුවරදී පවත්වන ලදී. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 50...