බදාදා 25 මැයි 2022 - 8:07:17 පස්වරු (ප.ව.)
ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලය (ජී.සී.සී.)
2022 May 18 Wed, 08:54:05 pm

EU සහ GCC සිය උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය එළිදක්වයි

බ්‍රසල්ස්, 2022 මැයි 18 (WAM) -- ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලය (Gulf Cooperation Council - GCC) සහ එහි සාමාජික රටවල් සමඟ යුරෝපා සංගමයේ (European Union - EU) සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීම සහ ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ඉහළ නියෝජිතයා සහ යුරෝපීය කොමිසම අද 'ගල්ෆ් සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්' පිළිබඳ ඒකාබද්ධ සන්නිවේදනයක් සම්මත කර ගත්හ. මෙම සන්දර්භය තුළ, ඉහළ නියෝජිත/උප-සභාපතිවරයා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ගල්ෆ් සහ මැද පෙරදිග ස්ථාවරත්වය, ගෝලීය ආරක්ෂක තර්ජන සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සමීපව එකට වැඩ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතින බවයි; බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව, දේශගුණික විපර්යාස සහ හරිත සංක්රමණය, ඩිජිටල්කරණය,...