සෙනසුරාදා 27 නොවැම්බර් 2021 - 9:21:13 පස්වරු (ප.ව.)
ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලය (ජී.සී.සී.)
2021 Nov 23 Tue, 10:00:58 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සනා හි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට එල්ල කරනු ලැබූ හූති මිලීෂියා ප්‍රහාරය සහ කාර්ය මණ්ඩලය රඳවා තබා ගැනීම හෙළා දකී

අබුඩාබි, 2021 නොවැම්බර් 23 (WAM) -- යේමනයේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට ත්‍රස්තවාදී හූති සටන්කාමීන් කඩා වැදී තානාපති කාර්යාල සාමාජිකයින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය ගණනාවක් රඳවා තබා ගැනීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දැඩි ලෙස හෙළා දකිමින් ප්‍රකාශ කර ඇත. විදේශ කටයුතු සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ හූතිවරුන්ගේ ප්‍රහාරය සාපරාධී ක්‍රියාවක් බවත් ජාත්‍යන්තර සම්මතයන් සහ නීති අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත්ය. තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය කොන්දේසි විරහිතව වහාම නිදහස් කරන ලෙස අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටියේය. "මෙම ප්‍රහාරයෙන් පිලිඹිබු වන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සහ සියලුම ජාත්‍යන්තර නීති සහ සම්මතයන් සඳහා මිලීෂියාවරුන්ගේ...