ඉරිදා 05 දෙසැම්බර් 2021 - 3:25:44 පස්වරු (ප.ව.)
ලෝකය
2021 Dec 03 Fri, 04:52:53 pm

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මුහුණ දෙන නීතිමය, සමාජීය, ආර්ථික සහ වෙනත් බාධක ඉවත් කිරීම සඳහා එක්වන ලෙසට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී

නිව් යෝර්ක්, 2021 දෙසැම්බර් 03 (WAM) -- ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අද ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය (IDPD) සමරනු ලැබුවේ "ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ නායකත්වය සහ සහභාගීත්වය ඇතුළත්, ප්‍රවේශ විය හැකි සහ තිරසාර පශ්චාත්-COVID-19 ලෝකයක් කරා" යන තේමාව යටතේ ය. IDPD යනු සමාජයේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ චේතනාවෙන් සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 3 වන දින සමරනු ලබන ගෝලීය සැමරීමකි. මුළු ජනගහනයෙන් බිලියනයකට ආසන්න ජනතාවක්, එනම් බිලියන 7 ක් හෝ ලෝක ජනගහනයෙන් ආසන්න වශයෙන් සියයට 15 ක්, යම් ආකාරයක ආබාධිත තත්ත්වයකින් ජීවත් වෙති. සමස්ත ආබාධිත...