අඟහරුවාදා 30 නොවැම්බර් 2021 - 12:56:27 පස්වරු (ප.ව.)
පනස් වන වසර
2021 Nov 27 Sat, 11:48:08 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිය ඉතිහාසයේ විශාලතම ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රතිසංස්කරණය ක්‍රියාවට නංවයි

අබුඩාබි, 2021 නොවැම්බර් 27 (WAM) -- සමාජ ස්ථාවරත්වය, ආරක්ෂාව සහ පුද්ගලයන්ගේ සහ ආයතන දෙකෙහිම අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීමට අමතරව, ආර්ථික, ආයෝජන සහ වාණිජ අවස්ථා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් රටේ නීති පද්ධතියේ පුළුල් පරාසයක ප්‍රතිසංස්කරණයක් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති අතිගරු Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan අනුමත කර ඇත. නව නීති සහ ව්‍යවස්ථාදායක සංශෝධන කෙටුම්පත "50 වැනි වසර" තුළ පැමිණි අතර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංවර්ධන ජයග්‍රහණ සමඟ වේගයෙන් ගමන් කිරීමට සහ රටේ අනාගත අභිලාෂයන් පිළිබිඹු කිරීමට අදහස් කෙරේ. තරුණ ජාතියේ වසර 50ක ඉතිහාසයේ විශාලතම නීති...