ඉරිදා 05 දෙසැම්බර් 2021 - 3:49:27 පස්වරු (ප.ව.)

සියෙරා ලියෝන් හි ජාතික දිනය එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හිදී සමරයි

  • جناح سيراليون يحتفل بيوم بلاده الوطني في إكسبو 2020‪ دبي
  • جناح سيراليون يحتفل بيوم بلاده الوطني في إكسبو 2020‪ دبي
  • جناح سيراليون يحتفل بيوم بلاده الوطني في إكسبو 2020‪ دبي
  • جناح سيراليون يحتفل بيوم بلاده الوطني في إكسبو 2020‪ دبي
  • جناح سيراليون يحتفل بيوم بلاده الوطني في إكسبو 2020‪ دبي
වීඩියෝ රූප

ඩුබායි, 2021 ඔක්තෝම්බර් 14 (WAM) -- සියෙරා ලියොන් හි ජනාධිපති ජුලියස් මාඩා බයෝ, ඩුබායි හි එක්ස්පෝ 2020 හි පැවති සිය රටේ ජාතික දින සැමරුම් උත්සවයට සියෙරා ලියොන්හි නිලධාරින් සහ නියෝජිතයින් සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෙසෙන එහි පුරවැසියන් කිහිප දෙනෙකු සහභාගී වී තිබේ.

ජනාධිපති බයෝ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි සංවිධානයට ප්‍රශංසා කළ අතර එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකත්වයට සහ මිනිසුන්ගේ සාර්ථකත්වයට ප්‍රාර්ථනා කළේය.

මණ්ඩපයේ නරඹන්නන් සියෙරා ලියොන්හි සජීවී උරුමයන් විදහා දැක්වූහ.

http://wam.ae/en/details/1395302980873 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala