අඟහරුවාදා 30 නොවැම්බර් 2021 - 12:58:50 පස්වරු (ප.ව.)

ගතවූ පැය 24 තුළදී COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 31,708 ක් ලබා දී ඇත 


අබුඩාබි, 2021 ඔක්තෝම්බර් 15 (WAM) -- ගතවූ පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 31,708 ක් ලබා දුන් බව සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකුට 208.74 ක එන්නත් බෙදා දීමේ අනුපාතයක් සහිතව අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 20,645,011 ක් වේ.

මෙය සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට COVID-19 එන්නත ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්ම හා එන්නත මඟින් ලබා ගන්නා ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමේ උත්සාහයන්ට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ කොවිඩ් -19 වෛරසය පාලනය කිරීමට හැකි වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302981218 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala