සිකුරාදා 01 ජුලි 2022 - 9:37:09 පස්වරු (ප.ව.)

යුරෝපා සංගමය යේමනයේ සටන් විරාමය පිළිගනී


බ්‍රසල්ස්, 2022 අප්‍රේල් 02 (WAM) -- යේමනයේ සහ සෞදි-යේමන දේශසීමාවේ සියලුම ආකාරයේ මිලිටරි මෙහෙයුම් නැවැත්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත් වුණු මාස ​​දෙකක සටන් විරාමයේ මෑත නිවේදන පිළිබඳව යුරෝපා සංගමයේ විදේශ සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ඉහළ නියෝජිත ජෝසෙප් බොරෙල් පිළිගෙන තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ යේමනයේ නියෝජිත හාන්ස් ග්‍රන්ඩ්බර්ග් සිකුරාදා නිවේදනය කළේ යේමනයේ සටන් විරාමය රාමසාන් මාසයේ පළමු දිනය වන සෙනසුරාදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

http://wam.ae/en/details/1395303036560 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala