බ්‍රහස්පතින්දා 30 ජූනි 2022 - 11:14:25 පෙරවරු (පෙ.ව)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 8,271 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2022 මැයි 24 (WAM) -- සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) නිවේදනය කර ඇත්තේ පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 8,271 ක් ලබා දී ඇති බවයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 24,865,638 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 251.41 කි.

එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දී ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395303050564 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala