සිකුරාදා 24 මාර්තු 2023 - 1:48:22 පස්වරු (ප.ව.)

UAE ඩිජිටල් ජීවන රටා දර්ශක මත ප්‍රමුඛ රටවල් අතර ශ්‍රේණිගත කෙරේ 


අබුඩාබි, 2022 අගෝස්තු 30 (WAM) -- විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් රාජ්‍ය නියාමන අධිකාරිය (TDRA) පැවසුවේ UAE එහි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ අංශයේ සැලකිය යුතු දියුණුව හේතුවෙන් විවිධ ඩිජිටල් ජීවිත දර්ශකවල ලොව ප්‍රමුඛ රටවල් අතර සිටින බවයි.

"UAE හි ඩිජිටල් ජීවන රටාව" යන මාතෘකාවෙන් යුත් එහි වාර්තාවේ TDRA සඳහන් කළේ අදාළ ජාත්‍යන්තර වාර්තාවල ඇතුළත් සංඛ්‍යාවලට අනුකූලව, සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇති බවත්, ගෝලීය වශයෙන් දෙවනුව සහ අරාබි කලාපයේ පළමු ස්ථානය බවත්ය. අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමේදී, සහ ගෝලීය වශයෙන් නවවන සහ ඊ-වාණිජ්‍යය තුළ අරාබි කලාපයේ පළමුවැන්නයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2001 දී ඩිජිටල් රජයක් ස්ථාපිත කළ කලාපයේ පළමු රට බවත්, ඉහළම මට්ටමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන්ට සහ සංවිධානවලට පුරුදු කළ යුතු ජීවන රටාවක් ලෙස ඩිජිටල්කරණය ප්‍රවර්ධනය කර ඇති බවත් වාර්තාව සඳහන් කළේය.

සවිස්තරාත්මකව, ජංගම අන්තර්ජාල වේගය අනුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, රටේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල වේගය තත්පරයට මෙගාබයිට් 134.48 (Mbps) වන අතර ගෝලීය සාමාන්‍යය 30 Mbps වේ.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෘහස්ථ අන්තර්ජාල වේගය අනුව ගෝලීය වශයෙන් 13 වන ස්ථානයට පත්ව ඇති බවත්, ගෝලීය සාමාන්‍ය 63.46 Mbps ට සාපේක්ෂව රටේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල වේගය 124.7 Mbps වෙත ළඟා වන බවත් වාර්තාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් සංඛ්‍යාව මිලියන 9.935 ක් බව පෙන්නුම් කරමින් ගෝලීය සාමාන්‍ය සියයට 62.5 ට සාපේක්ෂව සියයට 99 ක වේගයකින් අන්තර්ජාල භාවිතය සම්බන්ධයෙන් රට ගෝලීය වශයෙන් දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත.

ගෝලීය සාමාන්‍ය පැය තුනයි මිනිත්තු 43 ට සාපේක්ෂව පැය 4 යි මිනිත්තු 35 කින් ජංගම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන කාලය අනුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් 12 වන ස්ථානයට පත්ව ඇති බව වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. අන්තර්ජාලය භාවිත කරන කාලය අනුව ද රට ගෝලීය වශයෙන් 11 වැනි ස්ථානයට පත්විය.

පැය 6 යි මිනිත්තු 36 ක සාමාන්‍යයක් සහිත, පරිගණක හෝ ජංගම දුරකථන ආදී සියලුම උපාංග හරහා අන්තර්ජාලය භාවිත කරන සාමාන්‍ය කාලය අනුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් 10 වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇති බව වාර්තාව අවධාරණය කරයි.

වාර්තාව තවදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඒක පුද්ගල සමාජ මාධ්‍ය සඳහා ගත කරන සාමාන්‍ය කාලය අනුව සියයට 106 ක් වන අතර ගෝලීය සාමාන්‍ය සියයට 58.4 ට සාපේක්ෂව ගෝලීය වශයෙන් පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇති බවයි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමාජ මාධ්‍ය තුළ ජනගහන නියැලීමේ ගෝලීය අනුපාතය සියයට 200 කින් ද ඉක්මවා ඇත.

ඉන්පසුව වාර්තාව පෙන්වා දුන්නේ UAE සියයට 50ක ඉගෙනුම් මූලාශ්‍රයක් ලෙස ඩිජිටල් වීඩියෝ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුල්ම රටවල් 20 අතරට පැමිණ ඇති බවත්, ඩිජිටල් දෘශ්‍ය බ්ලොග් බෙදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් එය සියයට 27.6ක ඉහළම රටවල් 10 අතරට පැමිණ ඇති බවත්ය.

විනෝදාස්වාදය සම්බන්ධයෙන්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සියයට 90ක් ඊ-ක්‍රීඩා වල හොඳම රටවල් 10 අතරට ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන්, රට සියයට 11.4ක ගුප්තකේතන මුදල් හිමි ජනගහනයේ ප්‍රතිශතයෙන් ඉහළම රටවල් 10 අතරට ශ්‍රේණිගත විය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ද සියයට 26.4 ක අනුපාතයකින් ටෙලිමෙඩිසින් වලට භාජනය වන ජනගහන ප්‍රතිශතය අනුව ගෝලීය වශයෙන් ඉහළම රටවල් 20 අතරට ශ්‍රේණිගත විය.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඊ-වාණිජ්‍යය තුළ ගෝලීය වශයෙන් නවවන ස්ථානයට පත්ව ඇති බව වාර්තාව අවධාරණය කර ඇති අතර, රටේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික ඩිජිටල් වියදම් ඒක පුද්ගල කොටස ඇමරිකානු ඩොලර් 3,775 ක් වන අතර එය ගෝලීය සාමාන්‍ය ඩොලර් 1,766 ට සාපේක්ෂව ය.

තවද, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අන්තර්ජාල සතිපතා මිලදී ගැනීම් වලින් ගෝලීය වශයෙන් 14 වන ස්ථානයට පත් වූ අතර ජනගහනයෙන් සියයට 59 ක් සතිපතා අන්තර්ජාලය හරහා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා මිලදී ගන්නා අතර එය ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින් සතිපතා මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් අනුව 13 වන ස්ථානයට පත් වූ අතර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනගහනයෙන් සියයට 32.4 ක් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා මිලදී ගනී.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඩිජිටල් අන්තර්ගතය අනුව ඉහළම රටවල් 20 අතරට ශ්‍රේණිගත වී ඇති අතර ජනගහනයෙන් සියයට 68.1 ක් අන්තර්ජාලයේ විවිධ ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් මිලදී ගන්නා අතර සතිපතා ගෘහස්ථ ආහාර මිලදී ගැනීම් අනුව එය ගෝලීය වශයෙන් නවවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර එය සියයට 33.4 ක් සමඟින් බව වාර්තාව සඳහන් කළේය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනගහනයෙන් සතිපතා ඔවුන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතා අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගනී.

පැය 4 යි මිනිත්තු 35 කින් සමාජ මාධ්‍යවල ගත කළ කාලය තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් 12 වන ස්ථානයට පත් වූ අතර සාමාන්‍ය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා අනුව එය ගෝලීය වශයෙන් 11 වන ස්ථානයට පත්විය. එපමනක් නොව, සියයට 48.8 ක සන්නාම සෙවීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් රට පළමු 20 අතරට ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, ව්‍යාපාර ආශ්‍රිත අරමුණු සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේදී එය ගෝලීය වශයෙන් 13 වන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර එය සියයට 28 කි.

වාර්තාවට අනුව, ගෝලීය වශයෙන් සියයට 34.1 ට සාපේක්ෂව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ෆේස්බුක් දැන්වීම් ප්‍රතිශතයෙන් සියයට 82.5 ක් ලෙස රට ගෝලීය වශයෙන් පස්වන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර යූ ටියුබ් සමාජ දැන්වීම් ප්‍රතිශතයේ ගෝලීය වශයෙන් පස්වන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර එය ගෝලීය අනුපාතයට සාපේක්ෂව සියයට 93.4 ක් විය.

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් දැන්වීම් ප්‍රතිශතයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් හයවන ස්ථානයට පත් වූ අතර ගෝලීය ප්‍රතිශතය වන සියයට 23.9 හා සසඳන විට සියයට 60.2 දක්වා ළඟා වූ අතර එය ටික් ටොක් දැන්වීම් ප්‍රතිශතයේ ගෝලීය වශයෙන් දෙවන ස්ථානයට පත් වූ අතර ගෝලීය අනුපාතය වන සියයට 15.9 ට සාපේක්ෂව සියයට 81.3 දක්වා ළඟා විය. .

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය LinkedIn දැන්වීම් ප්‍රතිශතයෙන් ගෝලීය වශයෙන් තුන්වන ස්ථානයට පත් වූ අතර, ගෝලීය සාමාන්‍ය සියයට 14.6 හා සසඳන විට සියයට 69 ක් ද, ස්නැප්චැට් දැන්වීම් ප්‍රතිශතයෙන් ගෝලීය වශයෙන් අටක් ද, ගෝලීය සාමාන්‍ය සියයට 9 ට සාපේක්ෂව සියයට 37.2 ට ළඟා විය.

http://wam.ae/en/details/1395303078941 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala