සඳුදා 05 දෙසැම්බර් 2022 - 3:24:33 පස්වරු (ප.ව.)

OPEC දෛනික බැරලයක මිල ඩොලර් 89.50 කි


වියනා, 2022 සැප්තැම්බර් 27 (WAM) -- OPEC ලේකම් කාර්යාලයේ ගණනය කිරීම්වලට අනුව, පෙර සිකුරාදා ඩොලර් 92.67 ට සාපේක්ෂව සඳුදා දින බොර තෙල් දහතුනකින් යුත් ඔපෙක් කූඩයක මිල ඩොලර් 89.50 ක් විය.

OPEC Reference Basket of Crudes (ORB) පහත සඳහන් දෑ වලින් සමන්විත වේ: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Equatorial Guinea), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (ඉරානය), Basrah Medium (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (ලිබියාව), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) සහ Merey (Venezuela).

http://wam.ae/en/details/1395303087440 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala