සඳුදා 05 දෙසැම්බර් 2022 - 2:53:10 පස්වරු (ප.ව.)

ඩුබායි ගුවන් තොටුපලේ මගීන්ට මුහුණු ආවරණ පැළඳීම තවදුරටත් අනිවාර්ය නොවේ


ඩුබායි, 2022 සැප්තැම්බර් 28 (WAM) -- 2022 සැප්තැම්බර් 28 වැනි බදාදා දින සිට ඩුබායි ඉන්ටර්නැෂනල් (DXB) සහ ඩුබායි වර්ල්ඩ් සෙන්ට්‍රල් (DWC) හි මගීන්ට මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවන බව ඩුබායි ගුවන්තොටුපළ විසින් තහවුරු කර ඇත.

මෙය COVID-19 පාලන සහ අණදෙන මධ්‍යස්ථානයේ සහ ඩුබායි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ නියෝගවලට අනුකූල වේ.

"ඔවුන්ගේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා හෝ අතරමැදි හෝ අවසාන ගමනාන්තවලදී අදාළ වන නීති මත පදනම්ව, කෙසේ වෙතත්, අවශ්‍ය යැයි සැලකේ නම්, ගුවන් සමාගම්වලට මුහුණු ආවරණ පැළඳීමට මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකි බවට ද," එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් වේ.

"අපගේ සියලුම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ යහපැවැත්ම අපගේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රමුඛතාවය වන අතර ආරක්ෂිත සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගුවන් තොටුපල පරිසරයක් සහතික කිරීම සඳහා ඩුබායි ගුවන් තොටුපල නියාමන බලධාරීන්, ගුවන් සමාගම් සහ සේවා හවුල්කරුවන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි," එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

http://wam.ae/en/details/1395303087829 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala