2018 yılında dünya genelinde yenilenebilir enerjide 11 milyon kişi istihdam edildi


ABU DABİ 13 HAZİRAN 2019 WAM Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA'nın son analizine göre, 2018'de dünya çapında on bir milyon insan istihdam edildi. Bu, 2017 yılında 10,3 milyon ile karşılaştırılıyor.

Gittikçe daha fazla ülke yenilenebilir enerji teknolojileri üretiyor, takas ediyor ve kurarken, en son Yenilenebilir Enerji ve İşler - Yıllık İnceleme, Çin de dahil olmak üzere kilit yenilenebilir enerji pazarlarındaki yavaş büyümeye rağmen yenilenebilir enerji işlerinin en üst seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.

Yenilenebilir enerji tedarik zincirinin çeşitlenmesi, sektörün coğrafi ayak izini değiştiriyor. Şimdiye kadar, yenilenebilir enerji endüstrileri, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi bir çok büyük pazarda nispeten konsantre kalmıştır. Bununla birlikte, gittikçe artan bir şekilde, Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri Çin’le birlikte güneş fotovoltaik, PV panellerinin anahtar ihracatçıları olarak ortaya çıkmıştır.

Malezya, Tayland ve Viet Nam gibi ülkeler geçen yıl yenilenebilir enerji sektöründeki daha büyük bir büyüme payından sorumluydu ve bu da Asya'nın dünya genelinde yenilenebilir enerji sektörünün %60'ını elinde bulundurmasına olanak sağladı.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, "İklim hedeflerinin ötesinde, hükümetler, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin yarattığı sayısız istihdam fırsatının tanınmasında düşük karbonlu ekonomik büyümenin itici gücü olarak yenilenebilir enerji sektörüne öncelik veriyor. Yenilenebilirler sürdürülebilir kalkınmanın tüm temel direklerini oluşturuyor - çevresel, ekonomik ve sosyal. Küresel enerji dönüşümü hız kazanırken, bu istihdam boyutu sürdürülebilir kalkınmanın sosyal yönünü pekiştiriyor ve ülkelerin yenilenebilir enerjilere taahhütte bulunmaları için başka bir neden sunuyor." dedi.

Artan çıktı, biyoyakıt işlerini %6 artışla 2.1 milyona çıkardı. Brezilya, Kolombiya ve Güneydoğu Asya'da, kayıt dışı çalışmaların öne çıktığı emek yoğun tedarik zincirleri bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki operasyonlar çok daha mekanik hale geldi.

Rüzgâr enerjisindeki istihdam, 1,2 milyon işi destekliyor. Kıyıdaki projeler ağırlıklı olmakla birlikte, açık deniz segmenti çekişme kazanmakta ve açık deniz petrol ve gaz sektöründe uzmanlık ve altyapı üzerine inşa edilebilmektedir.

Hidroelektrik, tüm yenilenebilir enerjilerin en büyük kurulu gücüne sahiptir ancak şimdi yavaş yavaş genişlemektedir. Sektör, dörtte biri operasyon ve bakımda olan doğrudan 2,1 milyon kişiyi istihdam etmektedir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302767631

WAM/Turkish