Uluslararası Adalet Divanı: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik acil tedbirlere talebi, vaka tam olarak duyulduğunda karar verilecek


LAHEY 14 Haziran 2019 WAM Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Birleşik Arap Emirlikleri'nin 22 Mart 2019'da Katar Devleti aleyhine, Her Türlü Irk Ayrımcılığına Uluslararası Sözleşmenin Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili olarak sunulan Geçici Önlemler Talebine İlişkin Kararını vermiştir. Bu geçici önlemler, BAE hukuk ekibi tarafından geçen ay Mahkeme önünde sunuldu.

BAE, mahkemenin aşağıdakiler dahil olmak üzere Katar aleyhine geçici tedbirler getirmesini istedi; (I) Katar'ın aynı konuyu gündeme getirme girişimleri nedeniyle, ICJ, gereksiz yere her iki kurumun iş yüküne eklemesinden önce Birleşik Arap Emirliklerine Karşı Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin Irk Ayrımcılığına Karşı Komite'ye sunulan şikayeti geri çekmek, (II) Katar vatandaşlarının BAE web sitesine erişiminin engellenmesi, Emirlik'e girme izni için başvuru yapmalarını sağlamak, (III) Katar, derhal ulusal organlarını ve Devlete ait, kontrol edilen ve finanse edilen medya kuruluşlarını BAE ile ilgili yanlış suçlamaları dağıtarak anlaşmazlığı artırmayı ve genişletmeyi derhal durdurmalıdır, (IV) anlaşmazlığı arttırabilecek veya uzatabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak veya çözülmesini zorlaştırmaktan kaçınmak.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan talebin amacı, Mahkeme'ye ve bunu gösteren uluslararası topluluğa kanıt sundu, (I) BAE'nin anlaşmazlığı Katar vatandaşlarıyla değil, hükümetlerinin istikrarsızlaştırıcı ve ilgili eylemleriyle ilgilidir, (II) Buna rağmen, Katar'ın uzun süredir devam eden terör ve aşırıcı grupların desteğine ve finansmanına dayanmaktadır, (III) Katar, BAE hükümetinin Katar vatandaşlarının BAE'ye giriş izni almalarına yardımcı olmayı amaçlayan özel vize web sitesini engelledi, (IV) Katar, BAE ile ilgili yanlış bilgileri yaymak için NHRC ve Al Jazeera gibi Devlet kontrolündeki ve finanse edilen medya kuruluşlarını kullandı.

Sözlü iddialarda BAE'nin yasal ekibi, Katar'ı, kendi vatandaşlarının ülkeye girmeleri için vize almalarına yardımcı olmak amacıyla Emirlik web sitesine erişmelerini engelleme amacıyla kabul etmelerini engellemek için yazılı Talebinde belirtilen tüm hedeflere ulaştı. Tedbir talebi, BAE'nin Mahkemeye kanıt sunmasını başarıyla sağladı, (I) BAE tarafından alınan yasal önlemler, Katar'ın terörist ve aşırılık yanlısı gruplara destek ve finansmanının sürekli desteklenmesi ve finanse edilmesinin ve Katar'ın 2013 Riyad Anlaşması ve Ek Anlaşmalarında belirtilen yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan bir sonucudur.

(II) Katar'ın, ırk ayrımcılığı iddiaları ve iddiaları asılsızdır ve Doha’nın aksini iddia etmesine rağmen kanıtlarla desteklenmemektedir, (III) BAE, Katar ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı ve Katar vatandaşlarının Emirlik'e ulaşmaya devam etmelerini sağlamak için yasal bir vize sistemi uyguladı, (IIII) Doha, Katar vatandaşlarına karşı mücadele etme politikasını sürdürüyor, BAE'nin Katar vatandaşlarının BAE'ye girmesini engellediğini iddia ederken, Katar ise bunu yapmalarını engelliyor, (V) Katar, Suudi Arabistan ile aynı yaklaşımı takip ederek, kendi vatandaşlarının bölgeye seyahatini engellemek amacıyla, Katar vatandaşlarının hacca gitme seyahatlerini kolaylaştırmakla görevli Suudi Arabistan Krallığı web sitesini engelledi. Artık diplomatik ilişkide bulunmadığı devletler ile benzer bir şekilde, Krallık'ın vatandaşlarına girişi reddettiği yönündeki sahte iddiaları destekleme girişiminde bulundu.

(VI) Katar’ın Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Katar’ın, BAE’nin tedbirleri sonucunda meydana gelen sözde etkisi hakkında sahte kanıtlar getirdi, (VII) Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, çalışmalarından 2015'ten beri incelemeye tabi olmadığından, Paris İlkelerine uygun olarak bağımsızlıktan yoksundur. Bu sorun, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesinin güvenilirliği ve bağımsızlığı konusunda şüphe uyandıran, geçen ayki İnsan Hakları Evrensel İnceleme Raporu'nda gündeme geldi, (VIII) Katar, Ulusal İnsan Hakları Komitesi NHRC, Al Jazeera ve devlet tarafından kontrol edilen diğer medya kuruluşları aracılığıyla BAE'nin tedbirleri hakkında yanlış bilgileri defalarca yaydı.

Dava halen devam etmekte olup, önümüzdeki aylarda devam edecek ve Katar’ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği süregelen incelemeleri ve incelemeleri görecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası Adalet Divanı'na duyduğu takdir ve güvenceyi yinelemektedir ve Mahkeme'nin içgörü ve bilgeliği ile dava tamamlandığında BAE'nin tutumunu doğrulayacağına güvenmektedir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302767846

WAM/Turkish