Pazar 18 Nisan 2021 - 10:02:37 ös

Enerji ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Entegre Enerji Modelini başlattı


ABU DABİ 2 MART 2021 WAM Enerji ve Altyapı Bakanlığı, Khalifa Üniversitesi (KU) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ile ortaklaşa Ulusal Entegre Enerji Modelini başlattı.

Model, gelecekteki hükümetin vizyonuna göre BAE için Enerjinin geleceğinin formülasyonunu ve enerji sektöründe önümüzdeki 50 yılın tasarımını destekliyor ve aynı zamanda Enerji sektörü sürdürülebilirliğinin yeni bir aşaması için bir yol haritasını temsil ediyor.

Aynı zamanda enerji sektöründeki paydaşları bir araya getiren ortak bir çerçeve sağlar ve Ulusal Enerji Stratejisi 2050 ile uyumlu olarak bir sonraki aşamada bu sektörde çalışmak için stratejiler ve temeller geliştirerek bu sektörün faydalarını en üst düzeye çıkarma çabalarının bir parçası olarak geleceğin sınırlarını tanımlar. Bu, rekabetçi fiyatlarla herkes için güvenli ve sürdürülebilir enerji elde etmeyi, 2050 yılına kadar bireysel ve kurumsal tüketimin verimliliğini %40 artırmayı ve ülkede üretilen toplam enerji karışımına temiz enerjinin katkısını %50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Ulusal Entegre Enerji Modeli'nin başlatılmasına paralel olarak, Khalifa Üniversitesi ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ile enerji modelleme yeteneklerinin geliştirilmesi için bir anlaşma yapıldı.

Dahası, üç kuruluşu bir araya getiren bir ortaklık kuruldu, böylece çalışmaları aracılığıyla BAE'nin bu hayati sektördeki yaklaşımını destekleyebilecek BAE enerji modelini geliştirecek. Bu ortaklık aynı zamanda IRENA'nın deneyiminden ve KU'nun BAE'deki enerji stratejisinin gözden geçirilmesini desteklemek için bir program oluşturmak ve ülkedeki enerji politikasını geliştirmeye devam etmek için stratejik ortakları dahil etmek için araştırma yeteneklerinden yararlanacak.

Enerji ve Altyapı Bakanlığı Enerji ve Petrol İşleri Müsteşarı Sharif Al Olama, "Ulusal Entegre Enerji Modeli, 2017'de başlatılan ulusal enerji stratejisinin önemli bir destekçisidir. Enerji sektöründeki gelişmeleri yerel ve küresel düzeyde uyumlu hale getirmek için ulusal bir enerji stratejisi geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir ve sürdürülebilir kalkınmayı, ulusal ekonomileri ve ülkenin önümüzdeki 50 yıllık başarılara, BAE Yüzüncü Yıl 2071'e kadar geçişini destekleyecek şekilde BAE'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve sektörü geliştirme yönündeki yönelimini dikkate alıyor, geleneksel enerjiye ek olarak çeşitli çözümler buluyor." dedi.

KU Bilim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Arif Sultan Al Hammadi, "KU, karşılıklı yatırımın geliştirilmesi ve desteklenmesine katkıda bulunmak ve güçlendirmek için Enerji ve Altyapı Bakanlığı ile enerji modellemesi ve enerji politikası araştırmaları konusunda bu ortaklığa girmekten memnuniyet duymaktadır. Bu iş birliği, IRENA Araç Kitleri aracılığıyla "BAE Enerji Modelinin" geliştirilmesine ve enerji modellemesinde kapasite oluşturmaya yardımcı olacaktır." dedi.

IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji sisteminin, Paris İklim Değişikliği Anlaşması kapsamındaki herhangi bir ulusal taahhüdün merkezinde yer aldığını ve bunun da ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve yeni iş fırsatları yaratacağını vurguladı. İklim istikrarı ve kaynak güvenliğine yönelik küresel eğilimi artırırken çevreyi korunmaktadır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302914826

WAM/Turkish