Jiu-Jitsu Asian Union launches enhanced ‘Safeguarding Programme’

Jiu-Jitsu Asian Union launches enhanced ‘Safeguarding Programme’
The Jiu-Jitsu Asian Union (JJAU) has unveiled the enhanced Safeguarding Programme, laying grounds for fostering safe sporting environments in coordination with the Jiu-Jitsu International Federation (JJIF).Since November 2018, the JJIF has endorsed the Safe Sport Environment Policy, emphasising the