محمد بن حمد الشرقی: 17 سال موفقیت، کار و الهام

محمد بن حمد الشرقی: 17 سال موفقیت، کار و الهام
فجیره، 7 ژانویه 2024 (وام) --هشتم ژانویه مصادف با هفدهمین سالگرد الحاق حضرت شیخ محمد بن حمد بن محمد الشرقی به سمت ولیعهد امارت فجیره است.در 8 ژانویه 2007، حضرت شیخ حمد بن محمد الشرقی، عضو شورای عالی و حاکم فجیره، حکمی را صادر کرد که شیخ محمد را به عنوان ولیعهد امارت فجیره منصوب کرد.از زمان به قدرت ر