امارات در سال 2024: پذیرش نقاط عطف جهانی و قوانین مترقی

امارات در سال 2024: پذیرش نقاط عطف جهانی و قوانین مترقی
ابوظبی، 3 ژانویه 2024 (وام) – امارات متحده عربی سال 2024 را با تمرکز بر تقویت تجربه توسعه همه جانبه خود از طریق قوانین و تصمیمات جدید آغاز می کند.این کشور دستاوردها در بخش های مختلف را پیش بینی می کند و قرار است برای اولین بار میزبان رویدادها و مناسبت های جهانی باشد. تعهدات و رویدادهای امارات متحده