دوره کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های دارویی دبی 2024 برای به نمایش گذاشتن آخرین نوآوری های جهانی دارویی

دوره کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های دارویی دبی 2024 برای به نمایش گذاشتن آخرین نوآوری های جهانی دارویی
دبی، 4 ژانویه 2024 ( وام) -- بیست و نهمین دوره کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های دارویی دبی - DUPHAT 2024، قرار است هفته آینده آغاز شود و از 9 ژانویه در مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC) سه روز طول بکشد.بزرگترین گردهمایی دارویی در خاورمیانه و آفریقا بزرگترین رویداد خود را تا به امروز شاهد خواهد بود