لطیفه بنت محمد در مراسم افتتاحیه دومین دوره اجلاس یک میلیارد پیرو شرکت کرد

لطیفه بنت محمد در مراسم افتتاحیه دومین دوره اجلاس یک میلیارد پیرو شرکت کرد
دبی، 10 ژانویه 2024 (وام)  خانم لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس اداره فرهنگ و هنر دبی و عضو شورای دبی، در مراسم راه اندازی اجلاس یک میلیارد پیروان در دومین دوره آن که تحت دستورات اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد  آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، در 10 و 11 ژانویه برگزار شد، شرکت کرد.